Fir d’éischt Hydraulics, dunn Astron an elo Lindab …

… a mar oder iwwermar vläicht Nordstad. Wann een dem Tageblatt vum 4. Juli 2012 ka gleewen, dann huet d’Regierung wëlles deen Terrain ze kafen op deem di fréier Commercial Hydraulics (duerno Astron, duerno Lindab) steet.

 

intderligne forcé

intderligne forcé

Duerno giff de Staat der schwedischer Firma Lindab den Terrain zu engem passende Präis verpachten. Douduerch kéint verhënnert ginn, dass Lindab hire Site zu Dikrich zou mëcht fir en an Tschechien auszelageren. Wa Lindab dann trotz allem iergendwann eng Kéier sollt ophalen an zoumaachen, da kéint deen Terrain deen um Axe central vun der Nordstad op enger strategisch wichtiger Plaz läit, direkt an d’Planung vun der Nordstad agebaut ginn. D’CSV-Dikrich ass ganz frou iwwert déi Initiativ vun der Regierung, well doduerch à court terme keng Aarbichtsplazen zu Dikrich giffe verluer goen a well à moyen oder long terme d’Entwécklung vun der Nordstad laanscht den Axe central ofgeséchert wär, an dat am Aklang mat dem Masterplan Nordstad.

intderligne forcé

 

Rout: Terrain Commercial Hydraulics, duerno Astron, duerno Lindab am Walebroch
Blo: Axe central, aktuellen Tracé vun der Eisebunn Ettelbréck – Dikrich
Giel: Aktuell Ettelbréckerstrooss