D’Sonn geet op …

 

 De 6. November 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_1, eng société civile déi sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag op der fréierer Hal LAUBACH këmmert.  

 

en vert: le domaine des Services industriels
en orange: les terrains et le hangar LAUBACH (acquis par la Ville de Diekirch)

 

Zousätzlich Detailer iwwert de Prinzip vun där partizipativer Solar-Gesellschaft – iwwrigens eng CSV-Iddi – fannt Dir am Kapitel “Photovoltaik” an am Kaptiel “Solarkadaster” op der Säit “Themen“.

Fir an de Genoss vun de staatliche Subventioune kënnen ze kommen, ass d’Kapazitéit vun der Anlag op 30 KWc beschränkt.

D’Kapital vun der Gesellschaft ass op 31 Parten vu je 2.850 € opgedeelt. 22 verschidden Teilhaber – jidderee steet fir 1 bis 2 Parten – si Grënnungsmember vun där neier Gesellschaft.

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi