A wu ware si dann nëmmen ? (N° 2)

Och dëse Concert war ee Genoss fir d’Aen a fir d’Oueren. En ganz Rei vun Dikricher Sänger a Sängerinnen hun am Ensemble Vocal CANTICA ënnert der Direktioun vum Jean-Paul MAJERUS matgesongen, begleet vum Orchester ESTRO ARMONICO. interligne forcé occulté

interligne forcé occulté

Di Dikricher Dekanatskierch huet och no der Renovatioun hier ganz einfach linear Architektur behalen. Dee laangen héije Raumkierper – mam Chouer als caisse de résonnance – an di rar a bescheide Kierchemiwwel ginn der Kierch eemolig Klangeegenschaften, wéi een der just a gréissere Kathedralen uechter d’Welt fënnt. Duerfir war eis Kierch deen ideale Kader fir dëse Concert. De Minister Marco SCHANK, di Hären Deputéiert Ali KAES, André BAULER an Fernand ETGEN, de fréiere Kulturschäffen an aktuellen CSV-Konzelljee Paul BONERT, den Direkter vum Conservatoire de Musique du Nord Marc JACOBY an den Här Dechen Jean-Pierre HEUSCHLING konnte sich vun der Qualitéit vum Event a vum Kader iwwerzeegen.

interligne forcé occulté

Nëmme schued an traurig, dass kee Member vum aktuellen LSAP-Schäfferot, weder de Buergermeeschter nach ee vun de Schäffen de Wee an d’Kierch fonnt hat; vun der Kulturkommissioun oder Commission de la jeunesse, des sports et des affaires culturelles wéi se lo heescht, net ze schwätzen.

interligne forcé occulté

interligne forcé occulté

interligne forcé occulté