Hannevir

imagesAm Budget 2013 huet d’LSAP ënnert der Nummer 4/0921/2143/913 am Chapitre extra-ordinaire eng Dépense vun insgesamt 200.000 € ageplangt, fir d’Heizungsanlag an der Résidence du Parc ze erneieren: Résidence du Parc: Raccord au chauffage urbain et aménagements divers.

interligne forcé

Dk Résidence du Parc 101 Extérieur - 7 - 2004-04-17 @ 14-24-56
Altersheim Résidence du Parc

interligne forcé

D’Oppositioun (CSVDPdéi gréng) huet geschlossen och géint dëse Projet gestëmmt, well

  1. de Buergermeeschter an der Budgetssitzung vum 28. Januar 2013 dem Gemengerot net konnt – oder net wollt – soën, wat mat der Résidence du Parc geschitt, wann dat neit Altersheim an der rue Alexis Heck am Juni 2013 opgeet an d’Résidence du Parc dann eidel steet,
  2. well et absolut onsënnig ass, d’Heizung an engem Gebai z’installéieren bzw. nei ze maachen, wann een net weess, wat mat deem Gebai soll geschéien oder firwat dat Gebai da soll gebraucht ginn.

interligne forcé

interligne forcé

MINOLTA DIGITAL CAMERA 2006, Eau chaude, Residence du Parc (1) - Version 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006: Uschloss vum Altersheim un d’Fernwärme vun der Stad Dikrich

interligne forcé

Am Jar 2006, wi d’Garerstrooss erneiert ginn ass, gouf d’Altersheim un d’Waarm-Waasser-Netz vun der Stad Dikrich (städtisches Fernwärmenetz) ugeschloss. Et war awer net méiglich, d’Heizungen am ganzen Haus ze ersetzen su laang nach Pensionnairen am Altersheim wunnen, sou dass d’Altersheim och no 2006 – a bis haut – nach ëmmer mat elektrischen Konvektiounsheizunge gehëtzt gëtt.

interligne forcé

Well op där enger Säit elektrisch Hëtzen deier ass an eng schlecht Ökobilanz huet an op där anerer Säit di aktuell elektrisch Anlag technisch lo definitiv um Enn ass a muss ersat ginn, läit et op der Hand, d’Haus an Zukunft mat waarme Waasser (städtische Fernwärme) ze hëtzen. Fir d’Heizungsinstallatioun ze plangen, d’Leitungen ze verleeën an d’Heizkierper z’installéieren muss een awer vun Ufank u wëssen, wat mat deem Haus geschitt a wat wou an dem Haus wäert gemaach ginn.

interligne forcé

Den LSAP-Buergermeeschter fänkt hannevir un. Fir d’éischt installéiert en d’Heizung, a wann et da gutt waarm ass  am Haus, da kuckt an decidéiert en, wat mat dem Haus geschitt. Am schlëmmste Fall gëtt et ofgerappt.

interligne forcé

Propper schaffe geet anischt!

Interligne forcé