Règlement-taxe général actualisé

Diekirch_01Di aktuell Versioun vum Règlement-taxe général de la Ville de Diekirch gouf am letzte Gemengerot virgestallt. Folgend Taxe si fir 2013 erhéicht ginn:

 interligne forcé

Dénomination Spécification 2012 2013  Variation
206 Enlèvement des ordures Poubelle 60 litres /an    165,00 €    169,00 € +2,42 %
207 Enlèvement des ordures Poubelle 80 litres /an 192,00 € 198,00 € +3,12 %
208 Enlèvement des ordures Poubelle 120 litres /an 258,00 € 271,00 € +5,03 %
209 Enlèvement des ordures Poubelle 240 litres /an 444,00 € 480,00 € +8,10 %
210 Enlèvement des ordures Sperrmüll /m2 45,00 € 55,00 € +22,22 %
333 Antenne collective Droits d’auteur /an 69,62 € 79,97 €    +14,86 %

interligne forcé

Remarque 1):

  • Well déi 6 nei fixéiert Taxen nach net vum Intérieur geneemigt sinn, sti se nach net an dem Relevé a ginn och net verrechent bis se geneemigt sinn.

interligne forcé

Remarque 2):

  • Vun de 442 Gemengentaxen sin der eng ganz Rei net méi aktuell a missten eigentlich aus dem Katalog gestrach ginn.

interligne forcé

Remarque 3):

  • Bei aneren Taxen wär eng Harmonisatioun duerchaus sënnvoll, wéi z.B. bei den Entreespräisser an de Museeën.

interligne forcé 

 

Schlësselwierder: