CoCoNoS_009: Neijarspatt 2016 vun der CSV-Ettelbréck & Dikrich

 

De Comité de Coordination NordStad vun der CSV – kuerz CoCoNoS – huet de 5 Januar 2016 op den Neijarspatt fir all CSV-Memberen a -Frënn aus der Nordstad zu Ettelbréck an der Däichhal invitéiert.

 

I) Invitatioun

 

Neijarspatt 2016-CoCoNoS

 

De Bezierkskomitee vun der CSV-Norden hat dee selwichten Owend vun 18:30 bis 20:00 Auer an der Däichhal getagt. Als letzte Punkt huet de Komitee beschloss, di nächst Jaren di ischt Versammlung ëmmer do ze halen, wu dat Jar d’CSV-Sektiounen aus der Nordstad op hieren Neijarspatt invitieren; fir 2017 ass dat zu Dikrich.

 

CSV

L>R: Bezierkskomitee vun der CSV-Norden: Luss MEYERS (Vizepresident), Charel WEILER (Sekretär), Martine HANSEN (Presidentin), Yves KARIER (Vizepresident), Frank KUFFER (Member)

 

II) Usproochen

 

Am Numm vun den CSV-Sektiounen Ettelbréck an Dikirch, huet d’ Edmée JUNCKER, Präsidentin vun der Ettelbrécker CSV-Sektioun, d’Gäscht an der Däichhal begréisst. Ënnert hinnen d’Martine HANSEN, Presidentin vum Bezierkskomitee vun der CSV-Norden, den Yves KARIER an de Luss MEYERS, Vizepresidenten, de Charel WEILER, Sekretär an de Georges RIEWER, trésorier vum selwichte Bezierkskomitee, de Jean-Paul SCHAAF, Buergermeeschter vun Ettelbréck a co-président vum comité politique vun der Nordstad, de Paul BONERT, Präsident vun der Dikricher CSV-Sektioun, co-organisatrice an d’CSV-Deputéiert aus dem Norden, de Marco SCHANK, den Emile EICHER an den Ali KAES.

 

CSV

 

De Jean-Paul SCHAAF, huet a senger Funktioun vum co-président vum comité politique di spannend Geschicht vun der Nordstad erzielt a virgestallt, wat an de letzten 10 Jar – di ischt Nordstad-Konventioun ass 2005 ënnerschriwwe ginn –  konnt erreecht ginn, wat demnächst kënnt (z.B.: ZANO) a wat wat nach virgesinn ass (z.B.: syndicat intercommunal à vocations multiples, axe central, etc).  

 

CSV

L>R: Martine HANSEN (Deputéiert a Presidentin vum Bezierkskomitee), Paul BONERT (President vun der CSV-Sektioun Dikrich a Member vum Bezierkskomitee), Jean-Paul SCHAAF (Buergermeeschter vun Ettelbréck, co-président vum comité politique vun der Nordstad a Member vum Berzierkskomitee) an Edmée JUNCKER (Presidentin vun der CSV-Sektioun Ettelbréck a Member vum Bezierkskomitee)

 

D’ Martine HANSEN huet iwwer d’Aktualitéit an der Partei geschwat – nei Statuten hu mir an een neie Grondsazprogramm kréie mir, d’Aarbicht am Bezierkskomitee an an der CSV-Fraktioun gesträift an de Gäscht eng gudd Gesondheet an ee friddlicht Jar 2016 gewënscht. No den Usproochen ass den Owend bei engem sëffige Pättchen an e puer Schnittercher an enger gudder Athmosphär ausgeklong.

 

III) Aktivitéite vum CoCoNoS am Jar 2015

 

D’Trennung vu Kierch a Staat war 2015 een Thema am CoCoNoS-Komitee. De Komitee huet d’Problematik aus der Siicht vun der Nordstad beliicht a festgestallt, dass vu Gemeng zu Gemeng, a – virun allem – vu Buergermeeschter zu Buergermeechter, ganz grouss Ënnerscheeder bestinn.

Den Inventar vun de Kierchen aus der Nordstad fannt dir um Site vun der CSV-Dikrich op der Säit Nordstad > Imagerie > Eglises.
Direkte Link:  https://dikrech.csv.lu/nordstad/nordstad-imagerie/eglises/

Et ass virgesinn eng Versammlung an der Nordstad zu dem Thema z’organiséieren subal d’Regirung et fäerdig bréngt, legal a kohärent Regelen op den Dësch ze leeën, déi bestëmmen, wat mat de Kierchen an de Kierchefabriken uerschtert d’Land soll geschéien.

 

IV) Album vum CSV-Neijarspatt 2016 an der Nordstad

 

 

CSV-CoCoNoS_5 2014-11-13