CSV-Dikrich Assemblée générale

 

D’Generalversammlung vun der CSV-Dikrich war dëst Jar den 19. Februar am Festsall vum Internat Jos SCHMIT op der Esplanade zu Dikrich. De Präsident Paul BONERT konnt als Éieregäscht d’CSV-Deputéiert aus dem Norden Aly KAES an Emile EICHER, den Europadeputéierten Frank ENGEL, de Vertrieder vum Bezierkskomitee vun der CSV-Norden a fréiere President vun der CSJ-Norden Christophe HANSEN an de Vertrieder vun der CSV-Ettelbréck Lucien RENKENS  begréissen.

 

CSV

 

Ganz am Ufank guff de Jacques DAHM fir 25 Jar Aarbicht am Gemengerot mat engem passende Kado geéiert. Duerno konnt de President nach 5 nei Membere virstellen, vun deenen d’Carolina ALMEIDA am Laf vum Owend nach als Bezierks- an Nationaldelegéiert gewielt gouf. De Paul BONERT huet och nach d’Ëffentlichkeetsaarbicht (Groupe rédactionnel, Internet-Site, Facebook-Säit, Op de Punkt, Communiqués de presse) vum Sektiounscomité an di gutt Zesummenaarbicht am Comité de Coordination Nordstad oder CoCoNoS ervirgestrach. 

 

Screen Shot 2016-02-21 at 22.19.24

CSV-Dikrich AG 2015 (2016-02-19) (format pdf)

 

De Sektiounssekretär Jos. WEBER huet ee “fotografischen” Iwwerbléck ginn iwwer di sëlligen Aarbicht déi während dem letzte Jar vum Comité gemaach gouf. An deem Kontext huet heen de Pit WIANDY zu Wuert komme geloss, deen iwwert den ZANO an de Forum pour l’Emploi geschwaat huet.  Doniewt hunn och nach de Charel WEILER iwwer di nei Statuten, de Paul BONERT iwwer di aktualiséiert Grondsätz an de Jacques DAHM iwwer d’Journée des élus vum SIGI referéiert.

 

Duerno huet de Jules BONERT dee finanzielle Bilan vun 2015 virgestallt. D’Michèle WEBER-HEINEN an d’Marie-Thérèse BOEVER haten d’Caisse kontrolléiert an hunn der Assemblée proposéiert dem Caissier d’Décharge ze ginn. Fir deen administrativen Deel ofzeschléissen krut de Comité mam Präsident, dem Sekretär an dem Tresorier och d’Décharge vun der Assemblée.

 

Sou wi di nei Statuten et virschreiwen sinn nom administrativen Deel d’Lëschte vun de Bezierksdelegéiert an den Nationaldelegéiert per Akklamatioun aktualiséiert ginn.

 

CSV

De Sekretär Jos. WEBER (L) an de Caissier Jules BONERT (R)

 

Als Ofschloss hunn den Aly KAES an den Emile EICHER nach e puer Wuert un d’Assemblée geriicht. Fir den Owend an engem gemittliche Kader auskléngen ze loossen war nach een Eessen am Restaurant Gudd Dikrich um Programm, vun deem mir nach e puer Biller hei hannendru weisen:

 

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi