Oppositioun on Tour

 

Fotoalbum [Paul BONERT, Yves KARIER, Françoise KERGER]

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi