CSV-Neijarspatt 2017 an der Nordstad

 

De Comité de Coordination NordStad vun der CSV – kuerz CoCoNoS – huet de 9 Januar 2017 op den Neijarspatt fir all CSV-Memberen a -Frënn aus der Nordstad zu Dikrich am Festsall vum Internat Jos. SCHMIT op der Esplanade invitéiert.

 

I) Invitatioun

Screen Shot 2017-01-10 at 00.29.51

 

II) Usproochen

Am Numm vun den CSV-Sektiounen Dikirch an Ettelbréck huet de Paul BONERT, President vun der Dikricher CSV-Sektioun, d’Gäscht begréisst. Ënnert hinnen d’ Martine HANSEN, Presidentin vum Bezierkskomitee vun der CSV-Norden, den Yves KARIER, Vizepresident, de Charel WEILER, Sekretär, de Jean-Paul SCHAAF, Buergermeeschter vun Ettelbréck, d’ Edmée JUNCKER, Presidentin vun der Ettelbrécker CSV-Sektioun an dem CSV-Deputéierte Marco SCHANK. A senger Ried huet heen e Réckbléck op d’Aktivitéite vum CoCoNoS am Jar 2016 (Cf. N° III) an een Ausbléck op 2017 mat engem besonnischen Akzent op de Gemengewahlen an op der Entwécklung vun der Nordstad (Cf. N° IV) gemaach. Zum Schluss huet de President alle Memberen a Frënn vun der CSV an der Nordstad vill Gléck, eng gutt Gesondheet a vill Erfollig bei de Wahlen vun 2017 (Gemengewahlen), 2018 (Chamberwahlen) an 2019 (Europawahlen) gewënscht.

 

CoCoNoS Neijarspatt 2017 - 1 - 2017-01-10@ 22-00-41 - Version 2

 

D’ Martine HANSEN schléisst sich de Wënsch vum President un a skizzéiert kuerz déi landespolitisch Themen, déi och fir d’Zukunft vum Norden wichtig wäerte sinn: Enseignement, Services de secours, Reform vun der Police, Plan hospitalier, Trennung vu Kierch a Staat, fir nëmmen déi ze nennen. D’ Martine HANSEN huet awer och d’CSV-Vertrieder aus der Nordstad encouragéiert, sich weider mat aller Kraaft fir d’Entwécklung vun der Nordstad anzesetzen, an dat och wann d’Regierung nach heiansdo vun der Nordstad schwätz, se awer de facto lénks leie léist.

 

CoCoNoS Neijarspatt 2017 - 2017-01-09 @ 21-42-35 - Version 2

 

No den Usproochen ass den Owend bei engem sëffige Pättchen an e puer Schnittercher an enger gudder Atmosphär ausgeklong.

 

III) Aktivitéite vum CoCoNoS am Jar 2016

  • D’Trennung vu Kierch a Staat war 2016 een Thema am CoCoNoS-Komitee. De Komitee huet d’Problematik aus der Siicht vun der Nordstad beliicht a festgestallt, dass vu Gemeng zu Gemeng ganz grouss Ënnerscheeder bestinn. Den Inventar vun de Kierchen aus der Nordstad fannt dir um Site vun der CSV-Dikrich op der Säit Nordstad > Imagerie > Eglises. Direkte Link:  https://dikrech.csv.lu/nordstad/nordstad-imagerie/eglises/
  • De politischen Impakt vun der Enzyklika “Laudato si” vum Poopst François wollt de CoCoNoS-Komitee an enger Table Ronde diskutéieren. Aus Termingrënn ass aus dem Projet nach näicht ginn. Wat net ass, ka jo nach kommen. 

 

IV) Réckbléck op 1999 an Ausbléck fir 2017

  • De Paul BONERT huet drun erënnert, dass bei de Gemengewahlen vun 1999 di Ettelbrécker an di Dikricher CSV-Sektiouen – fir d’éischt an als eenzig Partei – schonn ee gemeinsame Programm fir d’Nordstad an hiere jeweilige Wahlprogramm geschriwwen haten. Deemools hunn di 2 Sektiounen sich zesummen agesat ënner anerem fir eng Nordstad-Industriezon, een Nordstad-Verkéiersnetz fir den ëffentlichen Transport an een Nordstad-Conservatoire. D’Entwécklung vun der Nordstad seit 1999 beweist, dass di deemolig Verantwortlich vun der CSV an der Nordstad um richtige Wee waren.
  • Fir d’Gemengewahlen 2017 proposéiert de Paul BONERT duerfir d’CSV-Sektioune vun Dikrich an Ettelbréck sollen zesumme mat all aneren CSV-Vertrieder aus der Nordstad eng couragéiert allgemeng programmatisch Approche fir d’Nordstad ausschaffen an an di jeweilig Wahlprogrammen abauen.

 

V) Merci

  • dem Luss BACKES, Direkter vum Internat, fir de Sall
  • dem Françoise KERGER, dem Isabelle JACHIET an dem Jos. WEBER fir d’Gedrénks an d’Schnittercher
  • dem Edmée JUNCKER fir d’Iddi
  • dem Yves KARIER an dem Paul BONERT fir d’Biller
  • dem Martine HANSEN fir seng Usprooch, an
  • alle Gäscht fir hier Präsenz.

 

VI) Album vum CSV-Neijarspatt 2017 an der Nordstad

 

 

Weider Biller vum Yves KARIER fannt Dir op der Internet-Säit vun der CSV-Norden
Link: https://norden.csv.lu/2017/01/10/neijoers-receptioun-vun-de-sektiounen-ettelbreck-an-dikrich/

CSV-CoCoNoS_5 2014-11-13