Nationalkongress 2017 zu Ettelbréck

 

Den 25. Mäerz 2017 war an der Däichhal zu Ettelbréck den Nationalkongress vun der CSV. D’Edmée JUNCKER, Presidentin vun der CSV-Ettelbréck – Waarken huet d’Éieregäscht an di vill d’CSV-Memberen aus dem ganze Land begréisst är de Parteipräsident Marc SPAUTZ de Kongress opgemaach huet. Fir d’éischt gouf de Kongressbüro agesat mam Jean-Paul SCHAAF, Buergermeeschter vun Ettelbréck, als President. Duerno huet de Genralsekretär Laurent ZEIMET den Aktivitéitsbericht gemaach an de Georges HEIRENDT huet de finanzielle Billan virgstallt.

 

Begréissung vum Edmée JUNKER, President vn der CSV-Ettelbréck-Waarken [bp]

 

Ouverture vum Kongress duerch den CSV-President Marc SPAUTZ [bp]

 

De Kongressbüro mam (L>R) Christian DUBLIN, Stéphanie WEYDERT, Jean-Paul SCHAAF (President), Najlaa MAHBOUBI an Bob BIVER [bp]

 

No deem administrativen Deel huet d’Martine HANSEN als Responsabel vum Nowuesförderprogramm, eng Dozen jonk CSJ- an/oder CSV-Memberen virgestallt, di dëst Jar un enger spezifischer Formatioun  deelhuele kënnen. Ënnert hinnen, d’Carolina ALMEIDA DE JESUS vun Dikrich. D’Carolina huet 17 Jar, ass Studentin am Dikricher Kolléisch a wäert 2017 bei der CSV zu Dikrich als jéngst Kandidatin mat an d’Wahle goen.

 

De Millésime 2017-2018 vum CSV-Nowuesförderprogramm mam (L) Carolina ALMEIDA DE JESUS vun Dikrich a Martine HANSEN (R) [bp]

 

Claude CLEMES, President vun de Chrëstlich-soziale Gemengeréit oder CSG, bei der Virstellung vun der Resolutioun. [bp]

 

No der Diskussioun an dem Vote vun der Resolutioun déi de Claude CLEMES dem Kongress am Numm vun der CSG virgestallt huet, huet de Pedro PASSOS COELHO, fréiere Portugisische Ministerpresident (2011-2015) eng ganz engagéiert an iwwerzeegent Ried gehal. Heen huet eng Lanz fir Europa gebrach an huet all seng Landsleit di hei zu Lëtzbuerge wunnen a schaffen, opgefuerdert, sich um politische Liewen zu Lëtzebuerg – als Wieler oder/an als méigliche Kandidat – ze bedeeligen,  … an d’CSV massiv dei deene nächste Wahlterminer ze ënnerstëtzen: 2017  Gemengewahlen, 2018 Chamberwahlen an 2019 Europawahlen.

 

Pedro PASSOS COELHO bei senger Usprooch. [bp]

 

Als Ofschloss vum Nationalkongress hunn de Parteipresident Marc SPAUTZ an de Fraktiounspresident Claude WISELER di politisch Aktualitéit kommentéiert.

Claude WISELER, Fraktiounspresident an CSV-Spëtzekandidat bei de Chamberwahlen vun 2018 [bp]

Fotoalbum vum CSV-Nationalkongress zu Ettelbréck