CSV On Tour Thema “Schoulpolitik”

 

CSV-On Tour war den 8. mee 2018 am Préitzerdall fir iwwert d’Thema “Schulpolitik” ze diskutéieren.

De Frank KUFFER huet den Owend moderéiert. Fir d’éischt huet heen d’Norddeputéiert vun der CSV virgestallt, déi d’Geleeëmheet hate fir iwwer hier Prioritéiten an der Poltik ze schwätzen:

 

De Marco SCHANK setzt op eng Politik – an zwar op alle Niveauen – déi sich vun ënnen no uewen ergëtt a wiiist an net eng Politik, déi vun uewen erof de Leit an dem Land opgezwonge gëtt.

 

Fir den Ali KAES ass besonnisch di national Solidaritéit ënner anerem am Beräich vum Waasserpräis eng politisch Erausfuerderung an den nächste Jahren.

 

Dat neit Agrargesetz an d’Schoulorganistioun op allen Niveauen si fir d’Martine HANSEN wesentliche Beräicher vun der Nationalpolitik wou et drëm geet, Konditiounen ze schaffen, dass de Bauer och an Zukunft kann am Respekt vun der Natur héichwäertig Produkter offréieren an dass d’Kanner eng bestméiglich Formatioun an alle Beräicher kënne kréien déi och am europäische Vergläich ka bestoën.

 

Den Emile EICHER ass ganz enk mat der Reorganisatioun vun de Rettungsdéngschter als CGDIS  (Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours) verwuess. Als President vum SYVICOL huet hee ganz vill un an dësem Dossier geschafft zudeem hee e wesentliche Bäitrag geleescht huet.  

 

Duerno huet de Claude WISELER iwwert d’Schoulorganisatioun referéiert.

Wesentlich Punkten déi heen ugeschnidden huet sinn:

  1. D’Eltere musse fräi kënnen entscheede, wéi d’Erziehung vun hiere Kanner soll ausgesinn
  2. Di lëtzbuerger Sprooch ass een instrument d’intérgration
  3. Och am enseignement fondamental gehéiert een Direkter an all School
  4. D’Education différenciée muss personell ausgebaut a finanziell besser ënnerstëtzt ginn
  5. D’Programmatioun vun de Fächer muss professionaliséiert ginn
  6. Den Enseignement vun de Sprooche muss praxisorientéiert ausgeluecht sinn
  7. Ee Reliounenunterricht dee vun allen zu Lëtzebuerg vertruedene Konfessionen ënnert der Opsiicht vun der Regiierung ausgeschafft a gehale gëtt, ass eng intressant Initiativ, déi et derwäert ass rëm opgegraff ze ginn.

Eng Rei vu Froën iwwer d’Schoulorganisatioun hun de Claude WISELER an Martine HANSEN mat grousser Kompetenz an Engagement beäntwërt.

 

Den Ofschloss vun der Diskussiounsronn huet de Parteipresident, Marc SPAUTZ, gemaach mat engem Kommentar zu der aktueller Regirung an hieren Onzoulänglichketten gemach äer heen d’CSV-Kanidaten am Norden fir d’Chamberswahlen 2018 virgestallt huet.

 

  1. Rei: Anni NICKELS-THEIS (45, Buurschent), Marco SCHANCK (63, Esch/Sauer), Claude WISELER (58, nationale Spëtzekandidat), Martine HANSEN (52, Esch/Sauer, Spëtzkandidatin am Norden), Emile EICHER (62, Klierf)
  2. Rei: Ali KAES (62, Tandel), Sonja CONZEMIUS (31, Ettelbréck), Jeff BOONEN (32, Beekerich), Jean- Paul SCHAAF (52, Ettelbréck), Charles WEILER (31, Dikrich)

 

Fotoalbum