3e Âge

Hannevir

Am Budget 2013 huet d’LSAP ënnert der Nummer 4/0921/2143/913 am Chapitre extra-ordinaire eng Dépense vun insgesamt 200.000 € ageplangt, fir d’Heizungsanlag an der Résidence du Parc ze erneieren: Résidence du Parc: Raccord au chauffage urbain et aménagements divers. (méi…)

Weider liesen

Die Katz ist aus dem Sack

 Der Bürgermeister will nicht, dass das Thema öffentlich diskutiert wird. Diesen Wunsch hat er zumindest in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 17. Oktober 2012 geäußert. Eigentlich unverständlich. (méi…)

Weider liesen