Affaires sociales

Gala de bienfaisance

  Concert organiséiert vum Lions Club Éislek a Fifty-One Éislek am Auditorium vum CAPE zu Gonschte vum «SOS -Kannerduerf» Lëtzebuerg mat Les jeunes du Kannerduerf Lëtzebuerg begleet vum Frank WEIS a Bernd SCHÄFER Ensemble de clarinettes vum CMNord Direktioun vum Sébastien DUGUET Benjamin KRUITHOF um Cello begleet vum André ROE um Piano Les classes de danse du CMNord Direktioun Nathalie MATHIEU, Pat IERACE, ...

Weider liesen

OsNoS Présentation du Rapport annuel 2015 (Erpeldange) (2017-07-10)

  Dëser Deeg huet de Conseil d’Administration vum Office social Nordstad (OsNoS) de Rapport annuel vum Exercice 2016 virgestallt. De OsNoS ass zoustännig fir di 6 Nordstad-Gemengen (Betterndrëf, Dikrich,Ierpeldéng, Ettelbréck, Schieren a Kolmer) + Feelen, Mertzig a Buurschent.   Virstellung vum Rapport social vum Malou WINTER, assistante sociale a Chef vum département social.   Conseil ...

Weider liesen

Denk Deng Nordstad

  Ganz intressanten Owend ë Mëttwoch, 3. Mee 2017, am CAPE zu Ettelbréck: Table Ronde mam Thema “Denk deng Nordstad” organiséiert vun der Denkfabrik Nordstad présentéiert vum Mariette ZENNERS mam Romain URBE (Caritas), Harpa Rún TORDARDOTTIR (Nordstad-Jugend), Romain POULLES (ECO Innovation Cluster), Bob STEICHEN (Leader Eisléck), Laure SIMON (Mouvement écologique), Paul IHRY (ORTAL). Als ...

Weider liesen

Nordstad Pressekonferenz

  En date du 10 mai 2017, le ministre du Développement durable et des Infrastructures en tant que coprésident du Comité politique Nordstad et les autorités communales des six communes de la Nordstad ont présenté les projets d’infrastructure et de mobilité en cours ainsi que les perspectives futures dans le domaine de la mobilité et du développement urbain. …   Le présent lien donne accès ...

Weider liesen

SVQ-3.134) … ensemble de 3 maisonnettes avec annexes sur la N7 à la sortie de Diekirch

  134) … le toponyme « Dräibraken » (Drei Brâken, Dräi Brâken, Dreibraacken) fait référence à un ensemble de 3 maisonnettes avec annexes implantées sur la route nationale N7 qui monte du Bamerdall au Fridhaff. Elles se trouvaient à la sortie de Diekirch, à mi-chemin entre la ferme ZEYEN à droite (actuellement Foyer Bamerdall) et le décrochage à gauche du chemin vicinal desservant les ...

Weider liesen

Dräibraken am Bamerdall

  Annexe SVQ-3.134: Fotoalbum vum 25 Juni 2016 © paulbonert   Di “rout” Fotoën N° 1 bis N° 6 weisen a Richtung Fridhaff an di “blo” Fotoën N° 7 bis N° 9 weisen a Richtung ...

Weider liesen

SVQ_2.095) Heimatschutz- vs “Entartete” Architektur, toutes deux dignes de protection.

  95) … en 1937, des chefs-d’oeuvres expressionnistes de BECKMANN, CHAGALL, ERNST, JAWLENSKI, KANDINSKY, KIRCHNER, KLEE, KOKOSCHKA, LIEBERMANN, MACKE, MARC, MODERSOHN-BECKER, MÜLLER, MÜNTER, MUNCH, NOLDE, SCHMIDT-ROTTLUFF et d‘autres parias de l’art officiel du IIIe Reich sont immolés à Munich sur l’autel d’une culture apprivoisée, conformiste et instrumentalisée par le pouvoir politique. A l’instar de ...

Weider liesen

Kannerwonschbam 2014

   L’arbre à vœux  “Kannerwonschbam” est un sapin de Noël, qui devrait être placé à l’entrée de l’Hôtel de Ville de chaque commune membre de la Nordstad. (méi…)

Weider liesen

Kannerwonschbam 2013

   L’arbre à vœux  “Kannerwonschbam” est un sapin de Noël, qui sera placé à l’accueil de l’Hôtel de Ville de chaque commune membre de la Nordstad. (méi…)

Weider liesen

LSAP-Wohnungsvermittlungskonzept: Copy & Paste

Die Presse wird nicht müde den Diekircher Bürgermeister in den Himmel zu loben ob seiner Initiative in Sachen Vermietung leerstehender Privatwohnungen durch die öffentliche Hand, in diesem Falle durch die Gemeinde. (méi…)

Weider liesen

Die Katz ist aus dem Sack

 Der Bürgermeister will nicht, dass das Thema öffentlich diskutiert wird. Diesen Wunsch hat er zumindest in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 17. Oktober 2012 geäußert. Eigentlich unverständlich. (méi…)

Weider liesen