Immeubles communaux

Schoulorganisatioun 2019-2020

  Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass de 13. Juni 2019 an enger ëffentlicher Gemengerotssitzung präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn. An dësem Artikel sti keng perséinlich Daten, weder vu Kanner nach vum corps ...

Weider liesen

SVQ-3.142 plus d’un siècle d’intempéries

142) … en 1899, le sculpteur originaire de Vianden, Michel DEUTSCH (*1837, +1905), créa deux lions assis ; l’un présente le blason du Luxembourg, l’autre celui de Diekirch. À l’origine, ils ornaient le fronton de l’avant-corps central du gymnase de Diekirch, ancienne caserne construite en 1846 sur l’avenue de la Gare par Louis Cécile DAGOIS (*1801, +1865). À la transformation du lycée en 1954, les deux félins ...

Weider liesen

SVQ-3.140 Bitter Diekirch

140) … fondée en 1882 et reprise ultérieurement par Matthieu MÜLLER-THEIS (*1887, +1955), père de Camille MÜLLER-KETTER (*1916, +2009) la Distillerie de Diekirch proposait un apéritif dénommé « Bitter Diekirch » titrant 25 % vol d’éthanol. Amaro rouge vif, parfumé à l’écorce d’orange et diverses herbes aromatiques, le « Bitter Diekirch » fut produit à Diekirch suivant la recette originale du Bitter ...

Weider liesen

OsNoS Présentation du Rapport annuel 2015 (Erpeldange) (2017-07-10)

  Dëser Deeg huet de Conseil d’Administration vum Office social Nordstad (OsNoS) de Rapport annuel vum Exercice 2016 virgestallt. De OsNoS ass zoustännig fir di 6 Nordstad-Gemengen (Betterndrëf, Dikrich,Ierpeldéng, Ettelbréck, Schieren a Kolmer) + Feelen, Mertzig a Buurschent.   Virstellung vum Rapport social vum Malou WINTER, assistante sociale a Chef vum département social.   Conseil ...

Weider liesen

CoCoNoS: Bleift d’Kierch am Duerf?

De Comité de Coordination vun den CSV-Sektiounen aus der NordStad, kuerz CoCoNoS  huet sich den 23. Mäerz 2016 zu Dikrich getraff fir de Point ze maachen am Dossier “Trennung vu Kierch a ...

Weider liesen

SVQ_3.121) Oeuvre de jeunesse N° 1/2: Le Grand Hôtel des Ardennes à Diekirch par Henri DILLENBURG, 1946

121) … en 2008 la Ville de Diekirch s’est vue offrir l’opportunité d’acquérir des œuvres de jeunesse de deux artistes luxembourgeois actuellement reconnus et estimés, même au-delà des frontières. La première, une peinture à l’huile sur toile montée sur châssis de bois, est signée « H DILLENBURG 46 ». Exécutée dans des tons sableux et chauds, la toile de l’« iconomaque » originaire de Diekirch, à peine âgé ...

Weider liesen

Neie Kino

 Dee Kino-Projet deen de Moment am Gespréich ass, betrëfft de Site Al Seeërei: Hei soll een neie regionale Kinoskomplex entstoën, dee vun enger Gesellschaft soll gebaut ginn an iwwert deen de Schäfferot awer keng weider Detailer konnt oder wollt ginn. (méi…)

Weider liesen

Hannevir

Am Budget 2013 huet d’LSAP ënnert der Nummer 4/0921/2143/913 am Chapitre extra-ordinaire eng Dépense vun insgesamt 200.000 € ageplangt, fir d’Heizungsanlag an der Résidence du Parc ze erneieren: Résidence du Parc: Raccord au chauffage urbain et aménagements divers. (méi…)

Weider liesen

LSAP-Wohnungsvermittlungskonzept: Copy & Paste

Die Presse wird nicht müde den Diekircher Bürgermeister in den Himmel zu loben ob seiner Initiative in Sachen Vermietung leerstehender Privatwohnungen durch die öffentliche Hand, in diesem Falle durch die Gemeinde. (méi…)

Weider liesen

D’Sonn geet nach eng Kéier op …

  Den 20. Dezember 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_2. Och dës société civile këmmert sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag, déi dës Kéier op de flaachen Daach vun där neier Schull (maison relais) stoe kënnt. (méi…)

Weider liesen

D’Sonn geet op …

   De 6. November 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_1, eng société civile déi sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag op der fréierer Hal LAUBACH këmmert.   (méi…)

Weider liesen

Die Katz ist aus dem Sack

 Der Bürgermeister will nicht, dass das Thema öffentlich diskutiert wird. Diesen Wunsch hat er zumindest in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 17. Oktober 2012 geäußert. Eigentlich unverständlich. (méi…)

Weider liesen