Jeunesse

Schoulorganisatioun 2020-2021

  Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass de 27. Mee 2020 präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn. An dësem Artikel sti keng perséinlich Daten, weder vu Kanner nach vum corps enseignant. Den Artikel gëtt en Iwwerbléck iwwer ...

Weider liesen

SVQ_153 Chalets suisses

153) … en mai 1946 la dame Félicie LEYDER (*1893, +1961) – am 29. September 1921 zur Leiterin der städtischen Haushaltungsschule ernannt et démise de ses fonctions en 1941 par les Allemands – légua aux boy-scouts de Diekirch un terrain d’une superficie de 1,5ha situé am Floss. Les premiers abris hébergeant les éclaireurs à leur nouvelle adresse n’étaient autre que des Arbeitsdienstbaracken, des ...

Weider liesen

Schoulorganisatioun 2019-2020

  Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass de 13. Juni 2019 an enger ëffentlicher Gemengerotssitzung präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn. An dësem Artikel sti keng perséinlich Daten, weder vu Kanner nach vum corps ...

Weider liesen

SVQ_141 Aux avant-postes de l’opposition estudiantine

140) … « Ma principale activité concernait la résistance aux pressions ennemies sur les élèves du lycée de Diekirch. En tant que fils de député, j’étais très en vue des deux côtés », c’est ainsi que Robert KRIEPS (*1922, +1990) commentait son séjour au Lycée classique de Diekirch au début de la Deuxième Guerre Mondiale. Porte-parole de sa classe, il agissait toujours aux avant-postes de l’opposition estudiantine ...

Weider liesen

Schoulorganisatioun 2018-2019

  Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass de 7. Juni 2018 an enger ëffentlicher Gemengerotssitzung präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn. An dësem Artikel sti keng perséinlich Daten, weder vu Kanner nach vum corps ...

Weider liesen

CSV On Tour Thema “Schoulpolitik”

  CSV-On Tour war den 8. mee 2018 am Préitzerdall fir iwwert d’Thema “Schulpolitik” ze diskutéieren. De Frank KUFFER huet den Owend moderéiert. Fir d’éischt huet heen d’Norddeputéiert vun der CSV virgestallt, déi d’Geleeëmheet hate fir iwwer hier Prioritéiten an der Poltik ze schwätzen:   De Marco SCHANK setzt op eng Politik – an zwar op alle Niveauen – ...

Weider liesen

Gala de bienfaisance

  Concert organiséiert vum Lions Club Éislek a Fifty-One Éislek am Auditorium vum CAPE zu Gonschte vum «SOS -Kannerduerf» Lëtzebuerg mat Les jeunes du Kannerduerf Lëtzebuerg begleet vum Frank WEIS a Bernd SCHÄFER Ensemble de clarinettes vum CMNord Direktioun vum Sébastien DUGUET Benjamin KRUITHOF um Cello begleet vum André ROE um Piano Les classes de danse du CMNord Direktioun Nathalie MATHIEU, Pat IERACE, ...

Weider liesen

A CAPELLA Festival (Diekirch, Ettelbrück)

  25.01.2018 Donneschdig – Opening Night   20:00, Al Kierch, Dikrich 1) LAUDIS CANTICUM by CantoLX Académie (LU)   20:00, Al Kierch, Dikrich 2) SERENADE D’HIVER by Ensemble AMARCORD (DE)   26.01.2016 Freidig   20:00, CAPE, Ettelbréck 3) FÖRGÄNGLIGHET by Akervinda (SE/DK)   20:00, CAPE, Ettelbréck 4) CORPUS, Concert Anatomique by Humanophones ...

Weider liesen

Organisation scolaire 2017-2018

  Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass den 1. Juni 2017 an enger ëffentlicher Gemengerotssitzung präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn. Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi an di Dikricher Ecole fondamentale ...

Weider liesen

Denk Deng Nordstad

  Ganz intressanten Owend ë Mëttwoch, 3. Mee 2017, am CAPE zu Ettelbréck: Table Ronde mam Thema “Denk deng Nordstad” organiséiert vun der Denkfabrik Nordstad présentéiert vum Mariette ZENNERS mam Romain URBE (Caritas), Harpa Rún TORDARDOTTIR (Nordstad-Jugend), Romain POULLES (ECO Innovation Cluster), Bob STEICHEN (Leader Eisléck), Laure SIMON (Mouvement écologique), Paul IHRY (ORTAL). Als ...

Weider liesen

Bezierkskongress CSJ-NORDEN

  Flotte Bezierkskongress vun der CSJ-Norden den 12. Februar zu Lëppscht. Merci dem Christophe HANSEN fir 4 Jar Presidentschaft an eng glécklich Hand dem Stefano D’AGOSTINO mat sénger Equipe fir ...

Weider liesen

SVQ_120 Avis de recherche concernant sportif méritant inconnu portant le training bleu du CHEV

120) … des diplômes de « Sportif méritant » sont décernés depuis le début des années 1970 par la Ville de Diekirch pour honorer les meilleures performances sportives de l’année écoulée. L’Entente des Sociétés Sportives de Diekirch (ESSD), qui a vu le jour le 1er avril 1955, gère le palmarès sportif et établit le tableau d’honneur annuel des sportifs et cadres, toutes disciplines confondues. Le « Sportif ...

Weider liesen

Kannerwonschbam 2014

   L’arbre à vœux  “Kannerwonschbam” est un sapin de Noël, qui devrait être placé à l’entrée de l’Hôtel de Ville de chaque commune membre de la Nordstad. (méi…)

Weider liesen

Kannerwonschbam 2013

   L’arbre à vœux  “Kannerwonschbam” est un sapin de Noël, qui sera placé à l’accueil de l’Hôtel de Ville de chaque commune membre de la Nordstad. (méi…)

Weider liesen

Neie Kino

 Dee Kino-Projet deen de Moment am Gespréich ass, betrëfft de Site Al Seeërei: Hei soll een neie regionale Kinoskomplex entstoën, dee vun enger Gesellschaft soll gebaut ginn an iwwert deen de Schäfferot awer keng weider Detailer konnt oder wollt ginn. (méi…)

Weider liesen

Die Katz ist aus dem Sack

 Der Bürgermeister will nicht, dass das Thema öffentlich diskutiert wird. Diesen Wunsch hat er zumindest in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 17. Oktober 2012 geäußert. Eigentlich unverständlich. (méi…)

Weider liesen