Politique

Bezierkskongress CSJ-NORDEN

  Flotte Bezierkskongress vun der CSJ-Norden den 12. Februar zu Lëppscht. Merci dem Christophe HANSEN fir 4 Jar Presidentschaft an eng glécklich Hand dem Stefano D’AGOSTINO mat sénger Equipe fir ...

Weider liesen

CSV-Forum Landwirtschaft

  Ganz intressant Diskussioun iwwert d’Zukunft vun der Landwirtschaft zu Lëtzebuerg den 18. November 2015  zu Ettelbréck an der Däichhal mam Martine HANSEN a Claude WISELER. Vill intresséiert ...

Weider liesen

Vill ze deier an onnëtz

Am Budget 2013 huet d’LSAP ënnert der Nummer 4/0720/2133/017 am Chapitre extra-ordinaire eng Dépense vun insgesamt 160.000 € ageplangt, fir een Daach iwwer di Plateform beim Sprangbuer am Parc hannert der Recette (Maison WELL) z’installéieren: Installation d’un auvent au parc municipal. (méi…)

Weider liesen

Die Katz ist aus dem Sack

 Der Bürgermeister will nicht, dass das Thema öffentlich diskutiert wird. Diesen Wunsch hat er zumindest in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 17. Oktober 2012 geäußert. Eigentlich unverständlich. (méi…)

Weider liesen