Nordstad

 

 

interligne forcé

Nordstad

 

interligne

forcé

(L) Fir weider Detailer an Informatiounen iwwer d’Nordstad:
http://www.nordstad.lu

(F) Pour tout renseignement complémentaire nous renvoyons au site officiel de la Nordstad: http://www.nordstad.lu

(D) Zusätzliche die Nordstad betreffende Informationen und Dokumente auf
 http://www.nordstad.lu 


interligne forcé

Op eisem Site sinn d’Nordstadgemengen an hier Sektiounen
ëmmer a  > Flussrichtung >  klasséiert:

interligne forcé

> Kolmer >

> Schiren >

> Grentzen Ettelbréck Waarken >

> Bierden Ierpeldéng Angeldref >

> Dikrich >

> Gilsdref Bettendref Méischdref >

interligne forcé

 interligne

forcé

Nordstad

les pages dont le titre est en italique seront disponibles sous peu !!!

 1. Corporate identity

  1. Charte graphique
  2. Logo noir & blanc
  3. Logo couleur cmyk format jpg
 2. Imagerie

  1. Territoires communaux
  2. Vues aériennes
  3. Hôtels de Ville
  4. Armoiries
  5. Eglises
 3. Etudes 

  1. Trafic-Etude Nordstad
  2. Mobilitéitskonzept Nordstad
 4. Conventions 

  1. Convention Nordstad 2006
  2. Masterplan 2008 
  3. Renouvellement Convention Nordstad 2014
  4. Office social Nordstad (OsNoS) (work in progress)
  5. Zone d’activités Nordstad (ZANO) (work in progress)
  6. emovin (work in progress)
  7. Syndicat à vocation multiple Nordstad
  8. Nordstad-Fusion(s)
 5. Events

  1. Exposition-Concours SinCityPics (Ettelbrück, CAPE) (2018-06-13)
  2. Gala de bienfaisance (Ettelbrück, CAPE) (2018-03-04)
  3. A Capella Festival 2018 (Diekirch, Ettelbrück) (2018-01-25 – 2016-01-28)
  4. OsNoS Présentation du Rapport annuel 2015 (Erpeldange) (2017-07-10)
  5. Cap sur le CMNord (Ettelbrück, CAPE) (2017-06-17)
  6. Inauguration Nordstad-Bus (Ettelbrück, Däich) (2017-05-31)
  7. Conférence de presse (Ettelbrück, Däichhal) (2017-05-10)
  8. Table Ronde: Denk deng Nordstad (Ettelbrück, CAPe) (2017-05-03)
  9. Réunion intercommunale (Ettelbrück) (2016-10-27)
  10. Présentation Rapport OSNoS 2015 (Mertzig) (2016-07-11)
  11. Création nature&ëmwelt Nordstad (Ettelbrück) (2016-06-28)
  12. Gala de bienfaisance avec les Choeurs du CMN (Ettelbrück, CAPE) (2016-02-21)
  13. A Capella Festival 2016 (Diekirch, Ettelbrück) (2016-01-29 – 2016-01-31)
  14. Présentation CityMov (Colmar-Berg) (2015-12-07)
  15. Présentation Rapport OSNoS 2014 (Feulen) (2015-07-06)
  16. Salon des Ardennes 2015 (Ettelbrück, CHdN) (2015-03-18
 6. Publications

  1. HEX – 15 (2018 – 3)
  2. HEX – 14 (2018 – 2)
  3. HEX – 13 (2018 – 1)
  4. HEX – 12 (2017 – 4)
  5. HEX – 11 (2017 – 3)
  6. HEX – 10 (2017 – 2)
  7. HEX – 9 (2017 – 1)
  8. HEX – 8 (2016 – 4)
  9. HEX – 7 (2016 – 3)
  10. HEX – 6 (2016 – 2)
  11. HEX – 5 (2016 – 1)
  12. HEX – 4 (2015 – 4)
  13. HEX – 3 (2015 – 3)
  14. HEX – 2 (2015 – 2)
  15. HEX – 1 (2015 – 1)

CSV-CoCoNoS_5 2014-11-13

interligne forcé

14 Responses to “Nordstad”

 1. csv_dk

  Du hues ganz recht, Rom. Eng eidel Bécks Cola op d’Strooss werfen, een Hondsdreck am Parc leie loossen, Knätschgummi oder Zigarettestëmp einfach op den Trottoir späizen, dovun ass nach kee gestuerwen. Dat ass – a première vue – kee Sécherheetsproblem. Tout au plus ass dat een Zeeche vu schlechter Erzéiung.

  An dach si mir der Meenung, dass di kléng Kriminalitéit oder di incivilités vun deenen den Deputéierte Marcel OBERWEIS a sénger question parlementaire schreift (laut Dictionnaire: incivilité = manque de civilité, oubli des convenances, absence de savoir-vivre) op d’laang Weil duerchaus zur grousser Kriminalitéit féiere kënnen. Op där anerer Säit ass all dat, wat deng a meng Liewensqualitéit beanträchtigt – den Dreck, de Kaméidi, de Gestank – eng Aggressioun géint dech a mech. Aus deenen Iwwerleeungen eraus, fanne mir, dass et durchaus ubruecht ass, ganz energisch och géint di sougenannte kleng Kriminalitéit, dat wat allgemeng als Kavaliersdelikt verharmlost an ënnerschat gëtt, virzegoen.

 2. Dehm Romain

  Problèmes de propreté publique … et autres incivilités.

  Ech wéss zwar nitt, wät dén Artikel do mat der Secherheet ze din huet, ass awer sëcherlech am Kontext mat der ganzer Problematik ze gesinn.

  En bon entendeur, salut. 🙂

 3. Dehm Romain

  Secherheet.

  Ok, dât mech Sënn, Ech sin zefridden mat ärer ausführlecher Äntwert.
  Merci.

 4. csv_dk

  Mir sinn eis prinzipiell eens.

  Wann di aktuell offiziell Sécherheetsorganen d’Sécherheet vun de Leit net méi kënne garantéieren, muss den Effektiv an d’Moyenen vun den Ordnungskräften vergréissert ginn. Dat ass awer suwuel finanziell wi och personell net einfach an virun allem net kuerzfristig ëmzesetzen.

  Du hues Recht : D’Gemeng huet och um Gebitt vun der Sécherheet eng eege Verantwortung, obschonns d’Police jo net méi direkt der autorité communale, also dem Buergermeeschter ënnersteet, wéi dat fréier de Fall war. Och aus deem Gronn huet d’Stad Dikrich 2 sougenannt Pëcherten agestallt, déi zum Gemengepersonal gehéieren an direkt dem Buergermeeschter ënnerstinn. Si hun och am Kontext vun der Sécherheet eng ganz wichtig Roll ze spillen. An dat ëmsou méi wi d’agents municipaux, wéi si offiziell heeschen, jo och Kompetenzen vum fréiere « Bannhidder » oder garde-champêtre kënnen hun.

  Wann all di Mesüren net duerginn fir d’Sécherheet vun de Bierger ze garantéieren, musse mir effektiv iwwer nei Formen vu Kontroll an Iwwerwaachung nodenken. Déi Iwwerleeunge mussen dann awer op nationalem Plang gefouert ginn, sou wéi beim Projet de loi dee sech mat den erweiderte Kompetenzen vun den agents municipaux an de gardes champêtres befaasst :

  Projet de loi relative à l’élargissement des compétences des agents municipaux et portant modification de la loi communale du 13 décembre 1988, du Code pénal et des dispositions législatives concernant les gardes champêtres – doc. parl. N° 5916.

  Hei een Extrait aus dem Exposé des motifs vun deem Projet de loi:

  Le problème pour les communes est le suivant: les autorités communales sont placées au début de la chaîne de l’ordre public. Elles peuvent agir par la police administrative en vue d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre public. Mais, quand l’ordre imposé par les prescriptions communales est troublé, alors elles ne contribuent pas à la répression pénale des fauteurs de troubles. En l’occurrence, le pouvoir de l’agent municipal se trouve limité aux contraventions en matière de stationnement et, en plus, il s’arrête avec la constatation de l’infraction par l’établissement d’un avertissement taxé. Le suivi administratif et, le cas échéant, le suivi judiciaire des affaires constatées par des avertissements taxés est confié par la loi à d’autres autorités. 
Devant la recrudescence des incivilités et des petits troubles à l’ordre qui contribuent au dévelop- pement d’un sentiment diffus d’insécurité dans la population, les élus locaux se sentent désemparés.

  
C’est précisément ici que les autorités communales éprouvent de plus en plus le besoin d’avoir à leur disposition des agents qui sont présents en permanence sur le terrain et qui ont compétence pour intervenir dans des cas dont le faible impact sur l’ordre et la paix publics ne requiert pas nécessairement un appel à la police. Il s’agit de cas qui concernent plus particulièrement la tranquillité et le bon ordre publics, la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les voies et les places publiques. Ces interventions visent essentiellement des infractions aux règlements communaux et sont destinées à maintenir des rapports sociaux convenables ainsi qu’à engendrer des comportements plus raisonnables.

 5. Dehm Romain

  Méng Äntwert zum Théma Secherheet.

  Ech sin plus au moins d’accord mat ärer Approche zum Théma Secherheet. Ech wés och dât éng zivil Biergerschutzorganisatioun én ganz schwierig Théma ass. Ugefang mat den Assurancen fir déi Leit, Logistik, Kompétezen usw. An awer, wéi et jo momentan an der Stadt, am Minett an zu Ettelbruck ausgeséit, gin déi Mossnahmen jo nitt duer ( dât én deene Leit dât soll iwwerloossen, déi duerfir déi richtig Ausbildung hun an déi och duerfir kënnen an däerfe Verantwortung iwwerhuelen). soss hätten mir jo kéng iwerproportional Zunahm vun der Kriminalität hei am Land. Bei énger Populatioun déi staeneg wisst, an énger ëmmer méi schwiereger économescher Situatioun, bleiwt et nitt aus, dât Secherhhet vum Bierger Priorität muss hun. Ménger Ménung gin déi aktuel Mossnahmen bei weitem nitt duer, fir der steigender Kriminaltät Herr an Méschter ze gin. Mir hun zwar éng gudd organiséiert Police, déi awer total iwerfuedert ass.(Manktum un Personal,zevill Léit an den Büroen,an nitt genug Präsenz op der Stroos. Ech well och kéng Ramboen déi an énger ziviler Biergerschutzorganisatioun
  hir Abenteuerloscht oder Frust ausliewen wëllen. Awer et soll én sech nitt verweigeren nei Pisten auszeloten, fir dass den Dikkrecher Bierger och muer nach, ouni Angscht an der Grousgaass oder am Park sech kann ophâlen, och wann et deischter gëtt, an déi béis Gesellen fir Onruh suergen. Ech well kén Zustänn wéi an der Stadt, wou méng Mâm (82 Joer) sech nitt méi traut an déi schéin Stadter Parken ze goen, an wann et deischter gët, traut sie sech guer nitt méi aus dem Haus.(Sie ass jo och schons op offener Strooss iwerfall gin),an dât ass kén Enzelfall. Jo, et soll én nitt iwerdreiwen, awer och nitt d’An vun der Réalität verschléissen, well och Dikkrech énges Dâgs nitt verschount wärd bleiwen.Och wann den Ressort “Secherheet” der Police hiren Domaine ass, verhënnert dât awer nitt, dât och ons Geméngepolitiker sech dem Théma widmen. Ech hoffen dât ech kéngem op d’Schlappen gin, mat méngen Iwerléungen, well den Théma do gët éng keier ganz aktuell.

  PS. Ech fânen et einfach super, dât én hei op dësem Site am permanente Kontakt, mat dénen Verantwortlechen vun der Geméng ass, an dodurch den Kontakt mam Bierger wirklech intensivéiert gët. Et kann én matschwëtzen, an dât ass wichteg fir Vertrauen an éng Partei ze kréien. Merci nach én kéier, fir dësen flotten an informativen Site.

 6. csv_dk

  Mir verstinn, dass d’Leit sich Suergen ëm hier Sécherheet maachen.

  Zum Thema Sécherheet soe mir dat hei:

  1) Säit enger Rei vu Jare ginn zu Dikrich all Nuecht zu bestëmmte Stonne wichtig ëffentlich Plazen a Gebaier vun enger privater Sécherheetsfirma kontrolléiert an iwwerwaacht.

  2) Mir sinn averstan, fir op wichtigen ëffentliche Plazen a Gebaier zousätzlich Kameraen z’installéieren.

  3) Mir sinn awer der Meenung, dass een d’Iwwerwaachung vun den ëffentliche Plazen a Gebaier an d’Repressioun vun eventuelle Mëssstänn oder Iwwergrëff deene Leit soll iwwerloossen, déi duerfir di richtig Ausbildung hun an déi och duerfir kënnen an däerfe Verantwortung iwwerhuelen.

  4) All Awunner/in kann zur allgemenger Sécherheet bäidroe wann heen/si d’Aën an d’Oueren ophhält an eventuell Mëssstänn oder Iwwergrëffer direkt op där richtiger Plaz signaliséiert.

 7. Dehm Romain

  Merci, fir déng Äntwert op méng Fro vun den Taxen.

  SECHERHEET

  Ech als pensionéierten Dauerspazéiergänger (mat méngem Hond .)) hun am moment nach nitt Gefill, dat et én Secherhétsproblém an Dikkrech gët, mol ofgesin vun dénen “normalen Abrëch an aner kléng Délikter”. Ech wés och dât ons Police nitt méi un der Hirarchie vun der Geméng hängt. Awer ech dénken mir, fir kéng Problemer wéi zu Ettelbreck ze kréien, misst én haut schons én zukunftsorientéirt Konzept ausschaffen, dât onbedingt én Wahlthéma misst gin. Kameraen op dénen neuralgeschen Punkten installéieren, nach méi Präsenz vun der Police, oder éventuel vun Secherhétsfirmen. Och kéint én (an ferner Zukunft) op Schâfen vun énger bénévoler an privater Biergerschutzorganisatioun organisatoresch Pläng ausloten. Dât ass nëmmen eng Idée, awer wén wéss schons wât Zukunft an puncto Secherhét fir den Bierger bréngt. An diversen Länner wéi an der BRD an och an den USA gët et dât schons. Wéi gesôt, nëmmen éng Idee vun éngem besuergtem Bierger.

 8. csv_dk

  Eis ass net bekannt, dass eng Taxe op där bloër Dreckskëscht soll verrechent ginn. D’Gemeng féiert eiser Meenung no nëmmen eng Taxe op där bloer Dreckskëscht an, wann de SIDEC, deen di Kollekt vum Pabeier a vum Kartong (blo Dreckskëcht) organiséiert, der Gemeng duerfir eng Rechnung ausstellt. Mir sinn iwwerzeecht, dass de Präsident vum SIDEC – scho leng aus wahltaktische Grënn – de Moment net drun denkt, de SIDEC-Gemengen d’Al-Pabeier-Sammlungen ze verrechnen.

 9. Dehm Romain

  TAXEN

  Eng Frô, déi ech mir schon lang stellen. Firwat get déi blo Dreckskëscht op der Facture Taxes Communales visiblement énumereiert, och wann déi gratis ass. Soll dât éng latent Virberédung op Bezuelen vun der Dréckskëscht sin. Wann dât esou ass, muss én sech awer och iwerléen, dât an der bloer Dréckskëscht Matières Premières sin, dei vum Verbraucher bezuelt gi sin. Doraus résultéiert, dat mir déi MP elo einfach verschënken, an se erëm gratis an den Recycling gin, wou jo och dodrop kräfteg verdingt gët. Am Fong misst do éng “Kosten-Nutzung” Rechnung gemach gin,an den Verbraucher entlount gin, fir séin firbildlech Verhàlen, déi MP erëm an den Circuit Economique ze féieren. Dofir wär et nitt ze verstoen, wann op der bloer Dreckskëscht énges Dâgs éng Tax misst bezuelt gin.

 10. csv_dk

  Wa mir sollen a wëllen eng sozial an ausgewogen zukunftsorientéiert Politik zu Dikrich maachen, da komme mir net dolaanscht Werte- an Ressource-konservativ virzegoen. Mir sinn der Meenung, dass et ouni dat keng zukunftsorientéiert Politik oder vläicht mol guer keng Zukunft gët, weder zu Dikirch nach soss iergendswou. An et ass ënner anerem dee pro-aktive Konservatismus – du kanns dat och “Back to the roots” nennen – deen d’Politik vun der CSV auszeechent a vun der Politik vun deenen anere Parteien ënnerscheed.

  Di chrëstlich Werter sin eng vun den dräi Saile vun der Chrëtlich-Sozialer-Vollékspartei. Wann di chrëstlich Werter och d’Politik vun der CSV matbestëmmen heescht dat net, dass d’Kiirch als Institutioun iergendeen Afloss op d’Politik vun der CSV hätt.

  Op där aner Säit si Glawen a Relioun wesentlich Bestanddeeler vum Mënsch an der Gesellschaft. Di politisch Verantwortlich mussen dat respektéieren an de Leit d’Méiglichkeet ginn, hiere Glawe kënnen ze liewen.

 11. Dehm Romain

  Ech hoffen awer och stark, dass sech CSV visiblement vun dér Grénger Partei distanzéiert. Well vill dikkrecher Bierger sin nitt esou op gréng getrimmt, wéi én dât vieleicht kann unhuelen. An villen Gespächer mat Kollégen an dikkrecher Bierger, huet et sech erausgestallt, dât esou éng einseiteg (Weltretterpolitik) guer nitt gudd ukënnt. Alles mat moos, an nitt do politesch Resourcen verléieren, déu just dénen Gréngen déngt. CSV stét fir villes méi, an ech dénken dât én “Back to the roots” iech erem neien Wand giff verschaffen. Ganz éierlech, d’Leit hun ess sât Welt ze retten, iwerlost dât dénen gréngen Jünger an mât dât wât den Bierger interesseiert, nämlech éng sozial an ausgewogen zukunftsorienteirt Politik zu Dikkrech.

  PS. E bessen mèi Distanz zu der Kierch wär och nitt schlecht, well déi huet an der Politik neicht verluer. Et ass nömmen én gudden Rot, well ech wés dât an énger Zäit wou Kirch zwar hier Daseinsberechtigung opp jiddenfalls soll behâlen, et awer opportun ass “Kirch am Duerf ze lossen”.

Hannerloosst eng Äntwert

Dir musst ugemellt sinn fir e Commentaire ze schreiwen.