Fotoalbum

 

Di nei stinn uewen, di al stinn ënnen.

 

2017-10-05  Wahlversammlung

 

2017-09-24 Hierschtfest (2)

 

2017-09-03 After-Hierschtfest Dinner

 

2017-09-23 Hierschtfest (1)

 

2017-09-19 Diskussiounsowend mam Claude WISELER

 

2017-09-13 Entrevue Ecole fondamentale et Maison Relais

 

2017-09-09 Premier Affichage

 

2017-09-06 Dépôt vun der CSV-Lëscht um Geriicht

 

2017-08-30 Réunion de concertation (Cents)

 

2017-08-22 Entrevue Syndicat d’Initiative

 

2017-07-28 Entrevue Musées

 

2017-07-24 Visite Services de secours

 

2017-07-03 Entrevue CSV Dikrich & CSV Ettelbréck-Waarken

 

2017-07-01 Visite Hôtel de Ville

 

2017-06-27 Visite Services Industriels

 

2017-06-27 Ouverture Summerbuttik FPE

 

2017-06-20 Réunion N° 6

 

2017-06-05 Soirée CSV Dikrich & CSV Ettelbréck-Waarken

 

2017-06-03 Apéro an der Grussgaass

 

2017-04-06 Virstellung vun der Lëscht

 

2017-04-03 Réunion N°1

 

2016-06-16 Opstelle vun der Lëscht