Pit Dahm
Pit Dahm
29 Joer
enseignant stagiaire (Geschicht)
  • Comitésmember vun der CSJ Norden
  • Member vum Bezierkscomité vun der CSV-Norden
  • Jugendtrainer vum CHEV Handball Dikrich

Hobbyen:

Handball, technologies modernes

Pit Dahm

 

Als gebiertegen Dikricher leit mir meng Staat um Häerz.

An enger Dikricher Famill grouss ginn, hu meng Eltere mir wichteg Wäerter, wi Hëllefsbereetschaft an Engagement, mat op de Wee ginn. Duerch d’Engagement vu mengem Papp an der Gemeng sinn ech vu kleng op mat der Gemengepolitik a Kontakt. Woubäi ech am Ufank éier passiv matkrit hu wa meng Elteren zesummen iwwer Politik diskutéiert hunn, hunn ech mech spéider ëmmer mei fir d’Politik interesséiert an hunn och aktiv un den Diskussiounen deel geholl.

Mee net nëmme meng Elteren hu mech gepräägt, mee och mäi fréiert Engagement an de Guiden a Scouten zu Dikrich a mäin aktuellt Engagement am CHEV Handball Dikrich spillen eng wichteg Roll a mengem Liewen. Op deenen zwou Plazen hu sech net nëmmen déi Wäerter di meng Eltere mer mat op de Wee ginn hu verstäerkt, mee ech hunn och nach den Teamgeescht dobäi geléiert.

Net nëmmen duerch mäi jonken Alter, mee och duerch mäi Beruff als Enseignant fannen ech dat déi Jugendlech eng wichteg Roll an eiser Gesellschaft spille sollen. Duerch mäin zousätzlecht zukünftegt Engagement als Jugendtrainer beim CHEV Handball Dikrich wëll ech deene Jugendlechen déi Wäerter mat op de Wee ginn, déi fir mech wichteg sinn: Zesummenhalt, Solidaritéit an Teamgeescht.

Zu Dikrich musse mir et nach besser hikréien Aarbecht a Fräizäit mateneen ze verbannen, fir d‘Liewensqualiteit vun alle Generatiounen ze verbesseren. Mir brauche Plaze wou vu Jonk bis Aal d’Leit sech kënne vum Alldagsstress erhuelen a mir mussen eis kulturellt a sportlecht Angebot stäerken andeems mer eis lokal Veräiner ënnerstëtzen.

 

De Pit DAHM (L) bei der Entrevue mam Syndicat d’Initiative