Defibrillator

images                images-1

Sou gesinn d’Defibrillatoren aus, déi op 3 Plazen an Dikrich ze fanne sinn.

Interligne forcé occulte

1)  Préliminaires

 1. Dësen Artikel ass fir all déi, di keng Geleeënheet haten un enger Formatioun am Ëmgank mam Defibrillator deelzehuelen.
 2. D’Informatiounen hei hannendru sinn eng Kuerzfaassung vum Exposé an der aler Seeërei vum 11. Dezember 2012.
 3. De Centre de Secours gëtt all Jar während der Porte ouverte an der Pompjeeshal (Industriestrooss) Informatiounen iwwert de Gebrauch vum Defibrillator.
 4. Fir all Form vu Vandalismus z’ënnerbannen gëtt automatisch eng Foto vun där Persoun gemaach, déi den Deckel vun der Sail op mëcht an den Apparat raushëlt.

interligne forcé occulte

2)  Wat ass en Defibrillator ?

En défibrillateur automatique externe oder DAE (GB: automatic externe defibrillator, AED; D: automatischer externer Defibrillator, AED) ass een Apparat deen en Herzstillstand (F: arrêt cardiaque) erkennt an automatisch een elektrische Schlag (F: électrochoc) gëtt wann dat néidig ass.

 interligne forcé occulte

G3-Plus-AED-Documents

interligne forcé occulte

3)  Winni brauch ech en Defribrillator ?

 1. Den Defibrillator gëtt benotzt fir eng Persoun ze réaniméieren déi
  a) net reagéiert,  déi also vu sich ass (D:bewustlos; F: inconsciente), an déi
  b) net otemt, (D: Atemstillstand; F: arrêt respiratoire) bei där een also keng rythmisch Bewegunge vum Broschtkuerw ka gesinn oder fillen
 2. Är den Defibrillator zum Asaz kënnt, muss de Patient ofwiesselnd 30 x masséiert (F: massage cardiaque; D: Herzmassage) an 2 x beotemt (F: bouche-à-bouche; D: Mund-zu-Mund-Beatmung) ginn.
 3. No dem Asaz vum Defibrillator seet den Apparat, ob et noutwendig ass, de Patient nach virun ze masséieren an ze beotmen.
 4. Den Apparat gëtt automatisch de Rythmus vun der Häerzmassage a vun der Beotmung un.

interligne forcé occulte

4)  Wou fannen ech en Defibrillator ?

Ëffentlich zougänglich Defibrillatore stinn

 1. bei der Aler Seeërei, vis à vis vum Agank
 2. op der Kluuster, bei der Entrée vum Parking an der rue Guillaume
 3. um Stadion, bei der Entrée an der rue Merten

interligne forcé occulte

Défibrillateurs localisation 2012-12-29.001

Op dëse Plaze sinn di 3  Defibrillatoren ze fannen.

interligne forcé occulte

5)  Wéi gebrauchen ech en Defibrillator ?

 1. d’Valiss op der Sail opmaachen (Plastiksdeckel rofklappen)
 2. dem 112 Bescheed soen (Uruff geschitt automatisch wann den Deckel opgemaach gëtt)
 3. den Defibrillator raushuelen
 4. den Defibrillator mat bei de Patient huelen
 5. den Defibrillator beim Patient opmaachen an
 6. dann dat maache wat den Apparat seet

interligne forcé occulte

Ici vous trouvez une  vidéo de démonstration en français > du défibrillateur Powerheart G3

Hier finden Sie ein Demonstrationsvideo auf Deutsch > vom Powerheart G3-Defibrillator

interligne forcé occulte

Dk Ev 2012-08-18 Défibrillateurs - 2 - Version 2

Sail um Parking op der Kluuster mat der Valiss an där den Defibrillator dran ass

 

 

 

Hannerloosst eng Äntwert

Dir musst ugemellt sinn fir e Commentaire ze schreiwen.